De Ontgrenzing van het Merk

In deze tubulent om zijn as draaiende wereld is de vraag wie wat overleeft een allesoverheersende vraag. Alles is in beweging dus het Merk ook.
Dat Merk betreedt nieuwe werelden. Het Merk krijgt nieuwe waarden. Geleid door techniek en veranderd concumensen gedrag.
Alle communicatie professionals zijn op zoek naar gedachten om het anders te doen. Beter. Efficiënter. Onderscheidender. Of net te doen alsof het anders is door een slim woordensausje over het merk te gieten.
De communicatiewereld buitelt over elkaar heen om maar te laten zien dat het aan vernieuwing doet.
Vernieuwing zeg je niet in woorden op een site of in een blog, vernieuwing laat je zien in een zich ontwikkelende strategie en uitdagende creativiteit.
Een mooi en door veel vakgenoten bekritiseerd voorbeeld vind ik ING en haar Nieuwe Rembrandt project.
“Wat heeft dat nou met een Bank te maken” heb ik afgelopen jaar vaak gehoord van vakgenoten.
Dat heeft alles met een bedrijf/merk te maken dat laat zien dat het niet alleen om in-out money gaat, maar het zijn maatschappelijke betrokkenheid laat zien. Gewaagd voor een Bank? Ja. Op weg naar een nieuw kader waarin het bedrijf zich wil laten zien? Ja.
Voor mij een prachtig voorbeeld van een traditioneel merk dat op zoek is naar de nieuwe waarden. De waarden van haar klanten en niet klanten.
Laten zien dat je een oer-Nederlands merk bent, maar een merk dat ook over de grenzen haar visie laat zien. Rembrandt is geen Nederlands merk meer, maar een wereldmerk.
Een merk met allerlei historische waarden die je zo op de dag van vandaag kan plakken.
Het experiment om daar een nieuwe vorm aan te geven met niet alledaagse visie en technieken is gedurfd en uniek. Maar het gaat verder dan dat.
Het laat zien welke richting het Merk uit moet. Een merk dat achter de Maatschappelijke ontwikkelingen aan loopt. Maar laat zien wat de Merkweg zal zijn.
Het oogst internationale waardering en terecht. Maar boven dit alles hangt een strategie die verder gaat dan €’s van A naar B schuiven.
Het is een voorbeeld van een Merk dat begrijpt dat je met al die traditionele bankreclames niet verder komt.
Alles verandert dus merken ook. De consumens is al veel verder dan veel merken.
Het Merk zal zijn vaste Merkdenken dus over de grenzen van de strategie moeten laten reizen. Zoals een enkel creatief conceptje ook niet meer toereikend is.
Ik hoop alleen maar dat de bedenkers van De Nieuwe Rembrandt er ook zo over dachten: OntGrens het Merk.

Joop de Boers
13-08 Creative Concepts
Auteur van de boeken
“8 seconden per dag werken”
Het boek dat je creatiever maakt. Uitgever Vakmedianet
Eerste Hulp Voor Creativiteit
Het boek dat je uit je vastgelopen denken haalt. Uitgevers VEA en 13-08
www.8secondenperdagwerken.nl
www.13-08.nl
contact@13-08.nl